Close

Nadine Pizzaferri

ATELIERS ÉTÉ 2022

Summerakademie !    An der Woch vum 2 bis 5 August, vu 14 :00-17 :00 Auer, stinn am Musée « A Possen » Kreativitéit, Léieren, Rätsel a Schneekereien am Mëttelpunkt. Wärend 4 Deeg, entdecke Kanner vu 6-12 Joer mat eiser Museumspädagogin, d’Geheimnisser vu verschiddenen Aktivitéiten déi all mam Thema Summer […]

Read More