Close

Halloweenatelier

Musée A Possen

31.10.2020 14:00-17:00 Et gëtt grujeleg am Possenhaus 20 €

Adventsatelier

Musée A Possen

28.11.2020 14:00-17:00 Mir bastelen eng Krëppchen am Glas 20 €  

Chrëschtatelier

Musée A Possen

12.12.2020 14:00-17:00 Chrëschtdeko mat Punsch a Kichelcher ! 20 €

Fréijorsatelier

Musée A Possen

20.03.2021 14:00-17:00 Mir loossen d‘Fréijoer an de Musée 20 €

Ouschteratelier

Musée A Possen

08.04.2021 & 09.04.2021 14:00-17:00 Hoppelhieschen a Schnoffelnieschen 20 € (35€ fir 2 Deeg)

Hierschtatelier

Musée A Possen

9.10.2021 14:00-17:00 Den Hierscht kënnt an den Musée 20€

Halloweenatelier

Musée A Possen

30.10.2021 14:00-17:00 Et gëtt grujeleg am Musée 20€

Chrëschtatelier

18.12.2021 14:00-17:00 Den Chrëschtbeemchen kënnt an den Musée 20€

Adventsatelier

Musée A Possen

27.11.2021 14:00-17:00 Mir bastelen eng Krëppchen am Glas 20€

Fréijorsatelier

Musée A Possen

19.03.2022 14:00-17:00 Kräider am Fréijoer 20€

Ouschteratelier

Musée A Possen

14. & 15.04.2022 14:00-17:00 Faarweg Ouschteren 20€

Luxembourg Museum Days 2022

Musée A Possen

Geschwënn ass et nees souwäit – d'LuMuDays (Luxembourg Museum Days) stinn virun der Dier. Ënnert dem Thema “The Power of Museums / Die Macht der Museen” maachen och dëst Joer d‘Muséeën am ganze Land de Weekend vum 14. Mee hier Dieren op a begréissen hire Public mat enger spezieller Programmatioun.Um Programm fannt […]