Close

Latest Past Events

Ouschteratelier

Musée A Possen

08.04.2021 & 09.04.2021 14:00-17:00 Hoppelhieschen a Schnoffelnieschen 20 € (35€ fir 2 Deeg)

Fréijorsatelier

Musée A Possen

20.03.2021 14:00-17:00 Mir loossen d‘Fréijoer an de Musée 20 €

Chrëschtatelier

Musée A Possen

12.12.2020 14:00-17:00 Chrëschtdeko mat Punsch a Kichelcher ! 20 €