History and winemaking

In the Wëttelsscheier you will discover the work of the winegrowers and the winegrowing economy in the 19th and early 20th centuries. From the cultivation of the vine, the process of wine making and all the way through to the cooper’s job, you will learn all about the cultivation methods at the time as well as the associated workmanship and the different jobs that were involved to them. The sometimes rather difficult living conditions will also explain the desire of some to leave their home in the 19th century.

 

The  halette, a headdress for women, is illustrative of women’s work outside and in the vineyards.

Geschicht a Wäibau

An der Wëttelsscheier kann de Visiteur d’Aarbecht vum Wënzer a vum Wäibau an der ekonomescher Situatioun zu Lëtzebuerg am 19. an uganks dem 20. Jh. entdecken. Vum Wäibau iwwert d’Wäinhierstellung bis hin zum Beruff vum Kéifer gëtt een hei villes iwwert déi fréier Aarbechtsmethoden an déi verschidde Beruffer gewuer. Des Weideren wärten déi zum Deel schwéier Liewensbedingungen an déi domat verbonne Migratioun vun de Bewunner vun der Musel am 19. Jh. thematiséiert ginn.

 

D’Halette, eng Kappbedeckung géint d’Sonn, verweist op d’Roll vun der Fra an hirer Aarbecht an de Wäibierger an um Feld.

Geschichte und Weinbau

In der Wëttelsscheier entdeckt der Besucher die Tätigkeiten des Winzers, den Weinbau und die wirtschaftlichen Gegebenheiten, mit denen er in Luxemburg im 19. Jh. und zu Beginn des 20 Jhs. konfrontiert war. Vom Weinanbau und  Weinherstellung bis hin zu den Arbeiten des Küfers wird der Besucher vieles über die Arbeitsmethoden und die unterschiedlichen Berufe erfahren. Zudem werden die teilweise schwierigen Lebensbedingungen und das Fernweh der Moselbewohner im 19. Jh. thematisiert.

 

Die „Halette“ ist eine Kopfbedeckung für Frauen, die stellvertretend für ihre Arbeiten im Freien und im Weinberg steht.

Histoire viticole

Dans la Wëttelsscheier, le visiteur découvrira le travail des vignerons au 19e et au début du 20e s. De la culture de la vigne au métier de tonnelier en passant par la vinification, le visiteur saura tout sur les méthodes et les techniques viticoles ainsi que les métiers connexes. Les conditions de vie parfois difficiles expliqueront aussi le désir d’ailleurs des migrants de la Moselle au 19e s.

 

La hâlette, coiffe féminine protégeant du soleil, met en valeur le travail des femmes à l’extérieur et dans les vignes.