8. Juli – Fantasie a Geschicht am Musée!

8. Juli – Fantasie a Geschicht am Musée!

Fir d‘kommend Summervakanz ze feieren, kënnen déi kléng Kënschtler vu 6 bis 12 Joer hirer Kreativitéit am Musée „A Possen“ fräie Laf loossen!

D‘Fantasie an d’Geschichte wäerten am Mëttelpunkt bei dësem 3-Stonnen-laangen Atelier stoen. Wärend dem éischten Deel maachen d’Kanner eng kléng Promenade mat eiser Mediatrice duerch d‘Muséesammlung, fir eng Plaz auszewielen. Kléng lëschteg Detailer oder Objete mat mysteriéise Gebräicher wäerten hir Fantasie verbesseren. Wärend dem zweeten Deel kreéieren d’Kanner eng Billerrumm mat gedréchenten oder gebastelte Blummen, fir hir Wierk ze verschéineren. Sou kënnen d’Kanner d’Geschicht op nei Aart a Weis entdecken. 

Pour fêter l’arrivée des vacances, nous invitons les enfants de 6 à 12 ans à laisser parler l’artiste qui sommeille en eux !

 

Dans le cadre de cet atelier de trois heures, de 14h à 17h, les enfants seront accompagnés dans le Musée pour choisir l’endroit qu’ils voudront dessiner et se lancer dans la création. Petits détails amusants ou objets aux usages mystérieux agrémenteront leur imagination. Ils créeront dans un deuxième temps un cadre de fleurs séchées ou qu’ils auront créées afin d’accueillir leur œuvre. Créativité et patrimoine vont de pair au Musée « A Possen » !  

Samschdes, den 8. Juli
 
Vu 14.00 bis 17.00 Auer
 
Kanner vu 6 bis 12 Joer
 
Eng Reservatioun ass obligatoresch per Telefon um +352 23 69 73 53 oder via E-Mail op [email protected].
 
Präis: 25€
Samedi 8 juillet
 
De 14h à 17h
 
Enfants de 6 à 12 ans
 
Réservation obligatoire par téléphone au +352 23 69 73 53 ou par email [email protected].
 
Prix : 25 euros